fbpx

Piknik rodzinny i Konkurs fotograficzny

plakat 8

14 Maja 2016 godz. 11.00 - 14.00

UWAGA Rodzinny Konkurs Fotograficzny

Być jak Leonardo da Vinci” rozpoczęty!

Leonardo da Vinci był jednocześnie malarzem, architektem, filozofem, muzykiem, pisarzem, odkrywcą, matematykiem, mechanikiem, anatomem, wynalazcą i geologiem.

REGULAMIN
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich dzieci 6-8 letnich koszalińskich szkół i przedszkoli oraz ich rodziców.
 2. Na konkurs fotograficzny dzieci wykonują 1 zdjęcie, na którym uwieczniają spędzany z rodzicami czas, pomysły na wspólne zabawy, relaks, naukę. Zdjęcia można przekazać drogą elektroniczną lub na nośniku elektronicznym ( pyta CD , pen-drive), adres email: koszalinszkoladavinci@gmail.com
 3. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, kreatywność.
 4. Pracę należy podpisać: imię i nazwisko autora/autorów, wiek, telefon/e-mail , należy też podać tytuł .
 5. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch  kategoriach wiekowych:

  przedszkole

  szkoła podstawowa
 6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
 7. Prace należy składać w Niepublicznej Szkole Podstawowej Da Vinci w Koszalinie do 13 maja 2016 roku.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Pikniku Rodzinnym w Koszalinie ul. Wenedów 3. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
 9. Organizatorem konkursu jest: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Da Vinci w Koszalinie ul. Wenedów 3.Telefon kontaktowy: 947170707 e-mail : koszalinszkoladavinci@gmail.com

 10. Zgłaszając prace uczestnik (prawny opiekun dziecka) jednocześnie wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w materiałach związanych z konkursem.
 11. Prace nie będą zwracane, fotografie przechodzą na własność szkoły.
 12. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Motto

Mądrość to suma doświadczeń.