fbpx

Kalendarium roku szkolnego

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

2 września 2019 r.,  godz. 9.00 

(podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia- 31 grudnia 2019 r.

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

3.

Ferie zimowe

10 lutego -23 lutego 2020 r.

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)  

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 

5.

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

 

(podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. 

w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6.

Ferie letnie

27czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

(podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

 w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych placówka zapewnia opiekę .