fbpx

Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy!

Od 01 marca 2024 roku prowadzimy zapisy do:

  • Klasy I 
  • Klasy II 
  • Klasy III
  • Klasy IV
  • Klasy V
  • Klasy VI
  • Klasy VII 
  • Klasy VIII

ETAPY

I etap – składanie kart zgłoszeń,

II etap – indywidualne spotkania z Rodzicami dzieci, których karty zostały złożone,

III etap – decyzja Rodziców i organu prowadzącego szkołę o podjęciu współpracy potwierdzona podpisaniem umowy i wpłatą wpisowego.

ZASADY

Po złożeniu karty zgłoszenia dziecka, rodzice zostają zaproszeni na rozmowę, która dotyczy proponowanych w szkole form wychowania i edukacji dziecka.

Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor po przeprowadzeniu rozmowy z Rodzicami lub Opiekunami oraz po spotkaniu z dzieckiem.

OPŁATY

Wpisowe wynosi 300 zł (opłata rezerwująca).

Opłata rezerwująca jest wliczana w czesne po pierwszym półroczu tj. w lutym. Opłata za szkołę wynosi 850 złotych miesięcznie.

W ramach czesnego zapewniamy :

1. Naukę języka angielskiego (5 godzin w tygodniu)

2. Świetlicę

pobyt i zajęcia świetlicowe dziecka w godzinach: 7.00 – 17.00

– zupę

3. Edukację szkolną 

– zajęcia dydaktyczne wynikające z podstawy programowej

– ćwiczenia i podręczniki do edukacji,

– opiekę pedagoga szkolnego,

Opcjonalne zajęcia pozalekcyjne płatne dodatkowo :

– Szachy

– Szkółka piłkarska

– Gimnastyka korekcyjna

– Warsztaty rękodzieła/kulinarne

 basen

Oferujemy również możliwość wykupienia posiłków z naszej kuchni.

Wszystkich zainteresowanych nauką w Niepublicznej Szkole Podstawowej Da Vinci w Koszalinie serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego.

Addres

Wenedów 3, 75-847 Koszalin

Numer telefonu

94 71 70 707

Addres mailowy

koszalinszkoladavinci@gmail.com