fbpx

Kalendarium roku szkolnego

Kalendarium na 2020/2021

1 września 2020 r.,  godz. 9.00 

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

23 grudnia- 31 grudnia 2020 r.

 

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie  organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4 stycznia -17 stycznia 2021 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)  

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 (podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

25 czerwca 2021 r.

(podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

 (podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt  4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych placówka zapewnia opiekę .